June 3, 2020 Quy phạm trang bị điện chương I.4 : CHỌN THIẾT BỊ VÀ DÂY DẪN THEO ĐIỀU KIỆN NGẮN MẠCH

Quy phạm trang bị điện chương I.4 : CHỌN THIẾT BỊ VÀ DÂY DẪN THEO ĐIỀU KIỆN NGẮN MẠCH

Chương I.4 : CHỌN THIẾT BỊ VÀ DÂY DẪN THEO ĐIỀU KIỆN NGẮN MẠCH Phạm vi áp dụng I.4.1. Chương này áp dụng cho việc chọn thiết bị và dây dẫn theo điều kiện ngắn mạch dùng điện xoay chiều tần số 50Hz. Yêu cầu chung I.4.2. Phải kiểm tra theo chế độ ngắn mạch (trừ các trường hợp […]

Read more
June 3, 2020 Quy phạm trang bị điện chương II.1 : HỆ DẪN ĐIỆN NHỎ ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV

Quy phạm trang bị điện chương II.1 : HỆ DẪN ĐIỆN NHỎ ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV

MỤC LỤC CHƯƠNG II Chương II.1 : hệ dẫn điện nhỏ điện áp đến 1kV Phạm vi áp dụng và định nghĩa . Yêu cầu chung . Lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn và cáp điện và phương pháp lắp đặt Hệ dẫn điện hở trong nhà Hệ dẫn điện kín trong nhà Hệ dẫn điện trong […]

Read more
June 3, 2020 Quy phạm trang bị điện chương II.2 : HỆ DẪN ĐIỆN ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV

Quy phạm trang bị điện chương II.2 : HỆ DẪN ĐIỆN ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV

Chương II.2 : HỆ DẪN ĐIỆN ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV Phạm vi áp dụng và định nghĩa II.2.1. Chương này áp dụng cho hệ dẫn điện điện áp đến 35kV điện xoay chiều và một chiều. Yêu cầu bổ sung đối với các hệ dẫn điện lắp đặt tại các vùng dễ nổ và dễ cháy được nêu […]

Read more
0907764966
coffee canister amazon