June 2, 2020 Quy phạm trang bị điện chương III.2 : TRANG BỊ PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP ĐIỆN ÁP TRÊN 1KV

Quy phạm trang bị điện chương III.2 : TRANG BỊ PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP ĐIỆN ÁP TRÊN 1KV

Ch­ương III.2 : TRANG BỊ PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP ĐIỆN ÁP TRÊN 1KV Phạm vi áp dụng và định nghĩa III.2.1. Chương này áp dụng cho trang bị phân phối (TBPP) và trạm biến áp (TBA) cố định, điện áp xoay chiều trên 1kV đến 500kV. Chương này không áp dụng cho TBPP và TBA chuyên […]

Read more
June 2, 2020 Quy phạm trang bị điện chương III.1 : TRANG BỊ PHẤN PHỐI ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV

Quy phạm trang bị điện chương III.1 : TRANG BỊ PHẤN PHỐI ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV

MỤC LỤC CHƯƠNG III Chương III.1 : Trang bị phân phối điện điện áp đến 1kv Phạm vi áp dụng . Yêu cầu chung Lắp đặt trang bị điện Thanh cái, dây dẫn và cáp điện Kết cấu của trang bị phân phối điện Lắp đặt trang bị phân phối điện trong gian điện Lắp đặt trang bị […]

Read more
June 1, 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 12, 13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 12, 13

Chương XII. TRẠM THỬ NGHIỆM VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM Điều 115. Rào chắn, khoảng cách an toàn và nối đất 1. Nơi có điện áp từ 1000V trở lên trong trạm thử nghiệm hoặc phòng thí nghiệm phải được cách ly bằng rào chắn. 2. Khoảng cách từ phần dẫn điện của thiết bị thử nghiệm đến rào […]

Read more
June 1, 2020 Hướng dẫn lắp đặt, cài đặt bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR60

Hướng dẫn lắp đặt, cài đặt bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR60

Bộ điều khiển tụ bù Mikro là một trong các bộ điều khiển bù công suất phản kháng rất thông dụng được các công ty thi công tủ điện chọn. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách lắp đặt, đấu nối và cài đặt thông số cơ bản cho các bộ điều khiển này. Hướng dẫn này áp […]

Read more
coffee canister amazon