April 25, 2020 Bảng Giá Cos Đồng 2020

Bảng Giá Cos Đồng 2020

Download Bảng Giá Cos Đồng 2020

Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0907.764.966
Email: hongnhung@dienhathe.com
STT
MÃ HÀNG
DIỄN GIẢI
 ĐƠN GIÁ 
COS TRÒN SC ( Loại 1 )
1
Cos 4
(6-8)
                              700
2
Cos 6
(6-8)
                              800
3
Cos 10
(6-8-10)
                           1,000
4
Cos 16
(6-8-10)
                           1,300
5
Cos 25
(6-8-10)
                           1,700
6
Cos 35
(6-8-10)
                           3,000
7
Cos 50
(8-10-12)
                           5,000
8
Cos 70
(8-10-12)
                           7,000
9
Cos 95
(10-12-14)
                         12,000
10
Cos 120
(14-16-18)
                         19,000
11
Cos 150
(14-16-18)
                         23,000
12
Cos 185
(14-16-18)
                         30,000
13
Cos 240
(14-16-18)
                         50,000
14
Cos 300
(14-16-18)
                         65,000
15
Cos 400
(14-16-18)
                        100,000
NỐI TRÒN 
1
Nối 4
                              800
2
Nối 6
                           1,000
3
Nối 10
                           1,200
4
Nối 16
                           2,000
5
Nối 25
                           3,500
6
Nối 35
                           4,000
7
Nối 50
                           6,000
8
Nối 70
                           9,000
9
Nối 95
                         11,000
10
Nối 120
                         15,000
11
Nối 150
                         20,000
12
Nối 185
                         25,000
13
Nối 240
                         35,000
14
Nối 300
                         50,000
15
Nối 400
                         80,000
COS ĐỒNG ĐỎ  ( DÀI)
1
Cos 16
                           6,000
2
Cos 25
                           7,000
3
Cos 35
                           9,000
4
Cos 50
                         13,000
5
Cos 70
                         18,000
6
Cos 95
                         25,000
7
Cos 120
                         31,000
8
Cos 150
                         38,000
9
Cos 185
                         50,000
10
Cos 240
                         70,000
11
Cos 300
                        110,000
COS ĐỒNG NHÔM 
1
Cos 16
Loại mỏng
                           3,500
2
Cos 25
Loại mỏng
                           4,500
3
Cos 35
Loại mỏng
                           5,000
4
Cos 50
Loại mỏng
                           6,500
5
Cos 70
Loại dày
                         20,000
6
Cos 95
Loại dày
                         23,000
7
Cos 120
Loại dày
                         30,000
8
Cos 150
Loại dày
                         35,000
9
Cos 185
Loại dày
                         43,000
10
Cos 240
Loại dày
                         52,000
11
Cos 300
Loại dày
                         81,000
12
Cos 400
Loại dày
                         95,000
13
Cos 500
Loại dày
                        190,000
14
Cos 630
Loại dày
                        320,000
COS CHỈA (Y) – TRÒN ( RV) – BỌC NHỰA
1
Chỉa 1.5 
Bịch 100 cái
                         11,000
2
Chỉa 2.5
Bịch 100 cái
                         13,000
3
Chỉa 3.5
Bịch 100 cái
                         24,000
4
Chỉa 5.5
Bịch 100 cái
                         30,000
PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN
1
Đèn báo
Đỏ – vàng – xanh
                           4,500
2
Nút nhấn
Đỏ – vàng – xanh
                         12,000
3
Công tắc xoay
2-3 VỊ TRÍ
                         15,000
4
Cầu chì
Đế cầu chì 32A
                         12,000
5
Ruột cầu chì 
2-4-6-8-10A
                           2,000