Tài Liệu Kỹ Thuật

Hệ số công suất là gì?

Hệ số công suất là gì?

Hệ số công suất là gì và ý nghĩa của nó? Tại sao ta lại nên nâng cao hệ số công suất cos phi Công suất truyền từ nguồn đến tải luôn tồn tại 2 thành phần : Công suất tác dụng và công suất phản kháng. Công suất tác...

Xem tiếp
Hướng dẫn chọn dây dẫn, thanh cái theo tiêu chuẩn IEC 60439

Hướng dẫn chọn dây dẫn, thanh cái theo tiêu chuẩn IEC 60439

Lựa chọn tiết diện dây điện, cáp điện, thanh cái (busbar) là công việc quan trọng và thường xuyên đối với ngành điện. Mỗi người có một cách chọn khác nhau. Thông thường xảy ra 2 trường hợp : Chọn dây, cáp điện, thanh cái theo tính toán Chọn dây,...

Xem tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 12, 13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 12, 13

Chương XII. TRẠM THỬ NGHIỆM VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM Điều 115. Rào chắn, khoảng cách an toàn và nối đất Nơi có điện áp từ 1000V trở lên trong trạm thử nghiệm hoặc phòng thí nghiệm phải được cách ly bằng rào chắn. Khoảng cách từ phần dẫn điện của...

Xem tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 9,10,11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 9,10,11

Chương IX.ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI LÀM VIỆC GẦN ĐƯỜNG DÂY MANG ĐIỆN Điều 94. Làm việc gần đường dây có điện áp từ 1000V trở lên Nhân viên đơn vị công tác phải được trang bị và sử dụng các trang bị an toàn bảo hộ lao động phù...

Xem tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 6,7,8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 6,7,8

Chương VI. AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN Điều 65. Cắt điện để làm việc Khi thực hiện thao tác đóng hoặc cắt mạch điện cấp điện cho thiết bị, người thực hiện phải sử dụng các trang bị an toàn phù hợp. Cắt điện để làm...

Xem tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 3,4,5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 3,4,5

Chương III. ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Mục 1. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC <p>Điều 15. Tổ chức đơn vị công tác Một đơn vị công tác phải có tối thiểu hai người, trong đó phải có một người chỉ huy trực tiếp chịu trách nhiệm chung. Điều 16. Cử...

Xem tiếp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 1,2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 1,2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Xem tiếp
Ý nghĩa mã số các Relay bảo vệ theo ANSI

Ý nghĩa mã số các Relay bảo vệ theo ANSI

Thông thường, ta lựa chọn các relay bảo vệ theo chức năng bảo vệ, ví dụ : relay bảo vệ quá dòng, relay bảo vệ chạm đất, relay bảo vệ dòng rò, relay bảo vệ quá áp, relay bảo vệ thiếu áp, relay bảo vệ mất pha, relay bảo vệ...

Xem tiếp
Luật Điện Lực – Chương 10 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Luật Điện Lực – Chương 10 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Luật điện lực - Chương 10 Chương X : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 68. Quy định đối với tổ chức, cá nhân đang hoạt động điện lực 1. Hợp đồng hoặc thoả thuận bằng văn bản liên quan đến hoạt động điện lực đã tồn tại trước thời điểm...

Xem tiếp
Luật Điện Lực – Chương 9 : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN

Luật Điện Lực – Chương 9 : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN

Luật điện lực - Chương 9 Chương IX : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN Điều 65. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt...

Xem tiếp
Luật Điện Lực – Chương 8 : ĐIỆN PHỤC VỤ NÔNG THÔN, MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO

Luật Điện Lực – Chương 8 : ĐIỆN PHỤC VỤ NÔNG THÔN, MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO

Luật điện lực - Chương 8 Chương VIII : ĐIỆN PHỤC VỤ NÔNG THÔN, MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO Điều 60. Chính sách phát triển điện nông thôn, miền núi, hải đảo 1. Thu hút mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện lực, đẩy nhanh...

Xem tiếp
Luật Điện Lực – Chương 7 : BẢO VỆ TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN, CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC VÀ AN TOÀN ĐIỆN

Luật Điện Lực – Chương 7 : BẢO VỆ TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN, CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC VÀ AN TOÀN ĐIỆN

Luật điện lực chương 7 Chương VII : BẢO VỆ TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN, CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC VÀ AN TOÀN ĐIỆN Điều 48. Trách nhiệm bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện 1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện...

Xem tiếp
Luật Điện Lực – Chương 6 : QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC VÀ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Luật Điện Lực – Chương 6 : QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC VÀ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Luật điện lực chương 6 Chương VI : QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC VÀ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị phát điện 1. Đơn vị phát điện có các quyền sau đây: a) Hoạt động phát điện và các...

Xem tiếp
Luật Điện Lực – Chương 5 : GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Luật Điện Lực – Chương 5 : GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Luật điện lực - Chương 5 Chương V : GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC Điều 32. Đối tượng, điều kiện được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực 1. Mỗi tổ chức, cá nhân được cấp một giấy phép để thực hiện một hoặc nhiều...

Xem tiếp
Luật Điện Lực – Chương 4 : THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC

Luật Điện Lực – Chương 4 : THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC

Luật điện lực - Chương 4 Chương IV : THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC Mục 1 : NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC Điều 17. Nguyên tắc hoạt động 1. Bảo đảm công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, không...

Xem tiếp
Luật Điện Lực – Chương 3 : TIẾT KIỆM TRONG PHÁT ĐIỆN, TRUYỀN TẢI, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN

Luật Điện Lực – Chương 3 : TIẾT KIỆM TRONG PHÁT ĐIỆN, TRUYỀN TẢI, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN

Luật điện lực - Chương 3 Chương III : TIẾT KIỆM TRONG PHÁT ĐIỆN, TRUYỀN TẢI, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN Điều 13. Chính sách và biện pháp khuyến khích, thúc đẩy tiết kiệm điện 1. Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích tiết kiệm điện bằng các chính sách...

Xem tiếp
Luật Điện Lực – Chương 2: QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Luật Điện Lực – Chương 2: QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Luật điện lực - Chương 2 Chương II : QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC Điều 8. Quy hoạch phát triển điện lực 1. Quy hoạch phát triển điện lực bao gồm quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực địa...

Xem tiếp
Luật Điện Lực – Chương 1 : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Luật Điện Lực – Chương 1 : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

LUẬT ĐIỆN LỰC Luật điện lực chương 1 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;...

Xem tiếp
Hướng dẫn chọn công tơ điện 1 pha

Hướng dẫn chọn công tơ điện 1 pha

HƯỚNG DẪN CHỌN CÔNG TƠ ĐIỆN (ĐỒNG HỒ ĐIỆN, ĐIỆN KẾ) 1 PHA Hiện nay, nhu cầu về phòng trọ, nhà ở nhiều tăng lên rất nhiều. Việc thuê mướn, sử dụng nhà ở, phòng trọ sẽ phát sinh các quan hệ về việc mua bán, sử dụng điện. Việc...

Xem tiếp
Chất lượng điện năng : 03 Các hiện tượng giảm chất lượng điện năng (tt)

Chất lượng điện năng : 03 Các hiện tượng giảm chất lượng điện năng (tt)

Bài trước chúng ta đã được biết các hiện tượng chính gây sụt giảm chất lượng điện năng. Đó chỉ là những hiện tượng chung, và trên những quan điểm khác nhau , số hiện tượng có thể được liệt kê khác đi một chút. Tuy nhiên bản chất vấn...

Xem tiếp

Đối tác toàn cầu


 • LS

 • ABB

 • FUJI

 • MITSUBISHI

 • HANYOUNG

 • hUYNDAI

 • HITAHCHI

 • IDEC

 • TAIWAN

 • SIEMENS

 • SCHNEIDER

 • OSEMCO

 • OMRON

 • EMIC

 • CNC

 • CHINT

 • MIKRO

 • LEIPOLE

 • SUNGHO

 • SAMWHA