MCCB Formula 3P-36kA-A3N

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB Formula 3P-36kA-A3N

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB Formula 3P-36kA-A3N 1SDA066560R1  320 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A3N 1SDA066561R1  400 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A3N 1SDA066564R1  500 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A3N 1SDA066566R1  630 36kA