Biến Tần LS Starvert iP5A 3 pha 380~480VAC

Biến Tần LS Starvert iP5A 3 pha 380~480VAC

Mã Hàng Biến Tần LS Starvert iG5A 3 pha : SV…
In(ND=Normal Duty) : 12A ~ 877A
Công Suất (kW) : 5.5KW ~ 450kW
Dòng Điện : 380~480VAC(±10%), 50~60Hz(±5%),
Số Pha Biến Tần LS Starvert iG5A : 3 Pha
Frequency (Hz) : 0.1~400Hz
Biến Tần LS Starvert iP5A 3 pha:  v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)
Biến Tần LS Starvert iP5A 3 pha (Option):  tích hợp bàn phím, tích hợp cuộn kháng DC

Description

Biến Tần LS Starvert iP5A 3 pha 380~480VAC

Các Loại Biến Tần LS:

 • Starvert iE5 1 Pha 200~300VAC :iE5-1
 • Starvert iE5 3 Pha 200~300VAC : iE5-2
 • Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC :iC5-1
 • Starvert iG5A (Standard type) 1 Phase 200~230VAC : iG5A-1
 • Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 200~230VAC : iG5A-2, iG5A-2FB
 • Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 380~480VAC : iG5A-4,iG5A-4FB
 • Starvert iP5A (based on new flatform) 3 Phase 380~480VAC : iP5A-4
 • Starvert iS7, 3 Phase 380~480VAC, Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : iS7-4NO
 • Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : Key Pad

Hình Ảnh Biến Tần LS Starvert

Biến Tần LS Starvert E5Biến Tần LS Starvert iG5A 3 pha
Biến Tần LS Starvert iE5-1_iE5-2Biến Tần LS Starvert iC5-1Biến Tần LS Starvert iG5A-1Biến Tần LS Starvert iG5A-2_iG5A-2FB
Biến Tần LS Starvert iP5A 3 pha
Biến Tần LS Starvert iG5A-4_iG5A-4FBBiến Tần LS Starvert iP5A-4Biến Tần LS Starvert iS7-4NO_iS7-4NOD_4NOFDKey-Pad
 • Biến Tân LS Starvert iE5 1 Pha 200~300VAC :iE5-1
 • Biến Tần LS Starvert iE5 3 Pha 200~300VAC : iE5-2
 • Biến Tần LS Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC :iC5-1
 • Biến Tần LS Starvert iG5A (Standard type) 1 Phase 200~230VAC : iG5A-1
 • Biến Tần LS Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 200~230VAC : iG5A-2, iG5A-2FB
 • Biến Tần LS Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 380~480VAC : iG5A-4,iG5A-4FB
 • Biến Tần LS Biến Tần LSStarvert iP5A (based on new flatform) 3 Phase 380~480VAC : iP5A-4
 • Starvert iS7, 3 Phase 380~480VAC, Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : iS7-4NO
 • Phụ Kiện Biến Tần LS Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : Key Pad

Bảng giá Biến Tần LS /INVERTER LS :

[table id=6 /]


Xem Thêm Catalog Chi Tiết Về Biến tần LS/ Inverter LS tại: http://dienhathe.info

Additional information

Nhà Sàn Xuất

LS

Nhóm Sản Phẩm

Biến Tần

Nhóm Mã Hàng

iP5A-4

Số Cực / Pha

3 Phase

Điện Áp

380~480VAC

Công Suất

5.5kW~450kW

Thông Số Khác

ND=12A~877A

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biến Tần LS Starvert iP5A 3 pha 380~480VAC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *