ACB

ACB ABB-4P Fixed | 800A/85kA-E2S | 1SDA058290R1

ACB ABB-4P Fixed | 800A/85kA-E2S | 1SDA058290R1

ACB ABB-4P Fixed | 800A/85kA-E2S | 1SDA058290R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA058290R1 Rated current(A) : 800A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA Loại : E2S Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 3200A/65kA-E3N | 1SDA056152R1

ACB ABB-4P Fixed | 3200A/65kA-E3N | 1SDA056152R1

ACB ABB-4P Fixed | 3200A/65kA-E3N | 1SDA056152R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA056152R1 Rated current(A) : 3200A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:65kA Loại : E2N Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 2000A/65kA-E2N | 1SDA055928R1

ACB ABB-4P Fixed | 2000A/65kA-E2N | 1SDA055928R1

ACB ABB-4P Fixed | 2000A/65kA-E2N | 1SDA055928R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA055928R1 Rated current(A) : 2000A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:65kA Loại : E2N Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 1600A/65kA-E2N | 1SDA055896R1

ACB ABB-4P Fixed | 1600A/65kA-E2N | 1SDA055896R1

ACB ABB-4P Fixed | 1600A/65kA-E2N | 1SDA055896R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA055896R1 Rated current(A) : 1600A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:65kA Loại : E2N Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 1250A/65kA-E2N | 1SDA055864R1

ACB ABB-4P Fixed | 1250A/65kA-E2N | 1SDA055864R1

ACB ABB-4P Fixed | 1250A/65kA-E2N | 1SDA055864R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA055864R1 Rated current(A) : 1250A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:65kA Loại : E2N Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 1000A/65kA-E2N | 1SDA059259R1

ACB ABB-4P Fixed | 1000A/65kA-E2N | 1SDA059259R1

ACB ABB-4P Fixed | 1000A/65kA-E2N | 1SDA059259R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA059259R1 Rated current(A) : 1000A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:65kA Loại : E2N Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 1600A/50kA-E1N | 1SDA055768R1

ACB ABB-4P Fixed | 1600A/50kA-E1N | 1SDA055768R1

ACB ABB-4P Fixed | 1600A/50kA-E1N | 1SDA055768R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA055768R1 Rated current(A) : 1600A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:50kA Loại : E1N Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 1250A/50kA-E1N | 1SDA055736R1

ACB ABB-4P Fixed | 1250A/50kA-E1N | 1SDA055736R1

ACB ABB-4P Fixed | 1250A/50kA-E1N | 1SDA055736R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA055736R1 Rated current(A) : 1250A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:50kA Loại : E1N Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 1000A/50kA-E1N | 1SDA059215R1

ACB ABB-4P Fixed | 1000A/50kA-E1N | 1SDA059215R1

ACB ABB-4P Fixed | 1000A/50kA-E1N | 1SDA059215R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA059215R1 Rated current(A) : 1000A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:50kA Loại : E1N Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 800A/42kA-E1N | 1SDA055704R1

ACB ABB-4P Fixed | 800A/42kA-E1N | 1SDA055704R1

ACB ABB-4P Fixed | 800A/42kA-E1N | 1SDA055704R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA055704R1 Rated current(A) : 800A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:50kA Loại : E1N Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 2000A/42kA-E2B | 1SDA055832R1

ACB ABB-4P Fixed | 2000A/42kA-E2B | 1SDA055832R1

ACB ABB-4P Fixed | 2000A/42kA-E2B | 1SDA055832R1 Mã Hàng ACB ABB:1SDA055832R1 Rated current(A) : 2000A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:42kA Loại : E2B Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V (Điện...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 1600A/42kA-E1B | 1SDA055672R1

ACB ABB-4P Fixed | 1600A/42kA-E1B | 1SDA055672R1

ACB ABB-4P Fixed | 1600A/42kA-E1B | 1SDA055672R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA055672R1 Rated current(A) : 1600A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:42kA Loại : E1B Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 1250A/42kA-E1B | 1SDA055640R1

ACB ABB-4P Fixed | 1250A/42kA-E1B | 1SDA055640R1

ACB ABB-4P Fixed | 1250A/42kA-E1B | 1SDA055640R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA055640R1 Rated current(A) : 1250A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:42kA Loại : E1B Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 1000A/42kA-E1B | 1SDA059171R1

ACB ABB-4P Fixed | 1000A/42kA-E1B | 1SDA059171R1

ACB ABB-4P Fixed | 1000A/42kA-E1B | 1SDA059171R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA059171R1 Rated current(A) : 1000A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:42kA Loại : E1B Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V) : (Ue)400V/440V...

Xem tiếp
ACB ABB-4P Fixed | 800A/42kA-E1B | 1SDA055608R1

ACB ABB-4P Fixed | 800A/42kA-E1B | 1SDA055608R1

ACB ABB-4P Fixed | 800A/42kA - E1B | 1SDA055608R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA055608R1 Rated current(A) : 800A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:42kA Loại : E1B Số Cực: 04 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V)...

Xem tiếp
ACB ABB-3P Fixed | 6300A/100kA – E6V | 1SDA057136R1

ACB ABB-3P Fixed | 6300A/100kA – E6V | 1SDA057136R1

ACB ABB-3P Fixed | 6300A/100kA - E6V | 1SDA057136R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA057136R1 Rated current(A) : 6300A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:100kA Loại : E6V Số Cực: 03 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V)...

Xem tiếp
ACB ABB-3P Fixed | 5000A/100kA – E6V | 1SDA057104R1

ACB ABB-3P Fixed | 5000A/100kA – E6V | 1SDA057104R1

ACB ABB-3P Fixed | 5000A/100kA - E6V | 1SDA057104R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA057104R1 Rated current(A) : 5000A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:100kA Loại : E6V Số Cực: 03 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V)...

Xem tiếp
ACB ABB-3P Fixed | 4000A/100kA – E6V | 1SDA057072R1

ACB ABB-3P Fixed | 4000A/100kA – E6V | 1SDA057072R1

ACB ABB-3P Fixed | 4000A/100kA - E6V | 1SDA057072R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA057072R1 Rated current(A) : 4000A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:100kA Loại : E6V Số Cực: 03 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V)...

Xem tiếp
ACB ABB-3P Fixed | 3200A/100kA – E6V | 1SDA057040R1

ACB ABB-3P Fixed | 3200A/100kA – E6V | 1SDA057040R1

ACB ABB-3P Fixed | 3200A/100kA - E6V | 1SDA057040R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA057040R1 Rated current(A) : 3200A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:100kA Loại : E6V Số Cực: 03 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V)...

Xem tiếp
ACB ABB-3P Fixed | 6300A/100kA – E6H | 1SDA057008R1

ACB ABB-3P Fixed | 6300A/100kA – E6H | 1SDA057008R1

ACB ABB-3P Fixed | 6300A/100kA - E6H | 1SDA057008R1 Mã Hàng ACB ABB: 1SDA057008R1 Rated current(A) : 6300A (dòng điện định mức) Dòng Cắt(kA) : Icu:100kA Loại : E6H Số Cực: 03 Cực Nhóm ACB ABB: Emax Type : Fixed Type Dải Chỉnh Dòng : (0.4 - 1)xIn Điện Áp(V)...

Xem tiếp

Đối tác toàn cầu


 • LS

 • ABB

 • FUJI

 • MITSUBISHI

 • HANYOUNG

 • hUYNDAI

 • HITAHCHI

 • IDEC

 • TAIWAN

 • SIEMENS

 • SCHNEIDER

 • OSEMCO

 • OMRON

 • EMIC

 • CNC

 • CHINT

 • MIKRO

 • LEIPOLE

 • SUNGHO

 • SAMWHA