June 2, 2020 Quy phạm trang bị điện chương III.2 : TRANG BỊ PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP ĐIỆN ÁP TRÊN 1KV

Quy phạm trang bị điện chương III.2 : TRANG BỊ PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP ĐIỆN ÁP TRÊN 1KV

Ch­ương III.2 : TRANG BỊ PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP ĐIỆN ÁP TRÊN 1KV Phạm vi áp dụng và định nghĩa III.2.1. Chương này áp dụng cho trang bị phân phối (TBPP) và trạm biến áp (TBA) cố định, điện áp xoay chiều trên 1kV đến 500kV. Chương này không áp dụng cho TBPP và TBA chuyên […]

Read more
June 2, 2020 Quy phạm trang bị điện chương III.1 : TRANG BỊ PHẤN PHỐI ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV

Quy phạm trang bị điện chương III.1 : TRANG BỊ PHẤN PHỐI ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV

MỤC LỤC CHƯƠNG III Chương III.1 : Trang bị phân phối điện điện áp đến 1kv Phạm vi áp dụng . Yêu cầu chung Lắp đặt trang bị điện Thanh cái, dây dẫn và cáp điện Kết cấu của trang bị phân phối điện Lắp đặt trang bị phân phối điện trong gian điện Lắp đặt trang bị […]

Read more
May 28, 2020 Luật Điện Lực – Chương 9 : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN

Luật Điện Lực – Chương 9 : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN

Luật điện lực – Chương 9 Chương IX : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN Điều 65. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng […]

Read more
May 28, 2020 Luật Điện Lực – Chương 8 : ĐIỆN PHỤC VỤ NÔNG THÔN, MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO

Luật Điện Lực – Chương 8 : ĐIỆN PHỤC VỤ NÔNG THÔN, MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO

Luật điện lực – Chương 8 Chương VIII : ĐIỆN PHỤC VỤ NÔNG THÔN, MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO Điều 60. Chính sách phát triển điện nông thôn, miền núi, hải đảo 1. Thu hút mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện lực, đẩy nhanh quá trình điện khí hoá nông […]

Read more